Zondag 2 april Weidevogelexcursie in de Hekslootpolder

kievit-met-jong

Deze excursie wordt georganiseerd door Vereniging Behoud de Hekslootpolder, IVN en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland samen. Er wordt informatie gegeven over vogels, geschiedenis, Unesco-erfgoed  “De Stelling van Amsterdam” en het ontstaan van het Amsterdams Peil. Kijker meenemen en denk om warme kleding! Lees verder

Zaterdag 8 april Excursie naar Maasvlakte

21 grote stern met sp.

Vanwege het slechte weer moesten we de excursie naar de Maasvlakte en de Vogelvallei op 18 maart annuleren. Maar er is een nieuwe datum geprikt!
Op zaterdag 8 april gaan we met een deskundige gids op zoek naar vogels op de Maasvlakte van Rotterdam. De trek is dan goed op gang gekomen, waardoor we kans hebben op leuke vogelwaarnemingen.
Garry Bakker leidt ons langs een aantal vogeluitkijkpunten, waaronder die bij de Vogelvallei. Lees verder

Zaterdag 22 april Excursie De Groene Jonker

pm-geoorde-futen-balts

Vlakbij de Nieuwkoopse Plassen ligt de Groene Jonker; een waterrijk natuurgebied met een grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden. Deze afwisseling in natuur zorgt voor een bijzonder gezelschap van weide- en moerasvogels. Het gebied is in korte tijd bekend geraakt bij veel vogelaars, vanwege de aanwezigheid van Kleinst Waterhoen, Porseleinhoen, Steltkluut en Geoorde Fuut. Het beheer van dit nog jonge natuurgebied is in handen van Natuurmonumenten. Lees verder

Zondag 7 mei Samen Vogelen in de Venneperhout

50-torenvalk-in-vl

De Venneperhout  is voor de Vogelwerkgroep onontgonnen gebied. Dit stukje nieuwe natuur, een groenstrook tussen de N207 en de Vinexwijk Getsewoud, is zo’n 10 jaar geleden aangelegd en valt onder beheer van Staatsbosbeheer. Rechte paden doorkruisen een aantal hectare gevarieerd landschap. Slootjes, kreupelhout, een groot grasveld en een buurtgroentetuin bepalen de sfeer. Auto’s, huizen en vliegtuigen delen dit gebied met de vele vogelsoorten die hier ook een plek vinden. Verrekijker mee en samen op zoek naar Fitis, IJsvogel, Torenvalk, Koekoek en Nachtegaal! Lees verder

Woensdag 10 mei Avondconcert Haarlemmermeerse Bos

nachtegaal984kenn

We maken een wandeling om de sterren van de vogelwereld te horen optreden. Lastig te spotten vanwege een bescheiden verenkleed en een voorkeur voor dicht struikgewas en toch een lust voor het oor: de Nachtegaal. Vanaf half april zijn deze zangers weer te horen in ons land. Tijdens de steeds langer wordende avonden in mei en juni  bakenen ze hun Lees verder