Zaterdag 4 maart: Werkdag in het Landje van Gruijters

dscn0162

Voordat de grutto’s arriveren en het broedseizoen begint, willen we dit natte terrein geschikt maken voor de vogels. Dit zijn de werkzaamheden waar we helpende handen goed bij kunnen gebruiken:

  • Prepareren van het kluteneiland
  • Deels weggraven van wat baggerdammen
  • Vuil opruimen en nog wat andere klusjes

Lees verder

Vooraankondiging excursie naar de Maasvlakte en/of Vogelvallei

maasvlakte

Op een nog nader te bepalen zaterdag in maart gaan we naar Rotterdam, meer specifiek de Maasvlakte en/of de Vogelvallei. De activiteitencommissie is in gesprek met Garry Bakker, stadsecoloog en nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Vogelvallei. De uitbreiding van de haven van Rotterdam heeft het Havenbedrijf gecompenseerd door in 2016 de Vogelvallei bij de Lees verder

Zondag 5 maart Samen Vogelen op de fiets in Spaarnwoudegebied

ijslandse-grutto-joke-huijser-spekken

Vandaag maken we een fietstocht door recreatiegebied Spaarnwoude. We starten op het parkkerterrein vlakbij de PTT-toren, nu eigendom van Alticom, om mogelijk Slechtvalken te spotten. De tocht voert door het veenweidegebied. Misschien zien we de eerste Grutto’s! Ook brengen we een bezoek aan vogelkijkhut de Smient.

Verzamelen met de fiets om 8.30 uur bij de PTT-toren in de Waarderpolder. Henk Boersbroek is aanwezig.

Zondag 2 april Weidevogelexcursie in de Hekslootpolder

kievit-met-jong

Deze excursie wordt georganiseerd door Vereniging Behoud de Hekslootpolder, IVN en Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland samen. Er wordt informatie gegeven over vogels, geschiedenis, Unesco-erfgoed  “De Stelling van Amsterdam” en het ontstaan van het Amsterdams Peil. Kijker meenemen en denk om warme kleding! Lees verder

Zaterdag 22 april Excursie De Groene Jonker

pm-geoorde-futen-balts

Vlakbij de Nieuwkoopse Plassen ligt de Groene Jonker; een waterrijk natuurgebied met een grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden. Deze afwisseling in natuur zorgt voor een bijzonder gezelschap van weide- en moerasvogels. Het gebied is in korte tijd bekend geraakt bij veel vogelaars, vanwege de aanwezigheid van Kleinst Waterhoen, Porseleinhoen, Steltkluut en Geoorde Fuut. Het beheer van dit nog jonge natuurgebied is in handen van Natuurmonumenten. Lees verder