Volg een cursus en help de weidevogels in Kennemerland

Weidevogelbeschermers foto Peter Mol

Zoals ieder jaar bevolken kieviten, scholeksters, tureluurs en grutto’s binnen enkele weken de akkers en weilanden van onze provincie. Om deze fraaie vogels van ons landelijk gebied te behouden, dienen ze goed beschermd te worden. Landschap Noord-Holland is daarom op zoek naar vrijwilligers die hun steentje bij willen dragen en organiseert een basiscursus ‘weidevogelbescherming’. Tijdens deze cursus maak je kennis met de meest voorkomende Lees verder

Basiscursus vogels herkennen start maart 2017 – VOL –

dscn5580

Geniet u ook van vogels in veld, bos, tuin of duin? Van veel vogels weet u de naam. Maar regelmatig ziet u een onbekende vogel. Hoe heet die? Zou u ook meer van vogels willen weten? De Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland organiseert voor u een basiscursus vogelherkenning. U maakt in brede zin kennis met vogels op zes avonden met mooie foto’s en geluiden. Belangrijk zijn ook de vijf excursies in natuurgebieden in de regio rondom Haarlem. De cursus voor beginnende vogelaars start op 2 maart en eindigt met een excursie op 20 mei.  Lees verder

Vervolg Vogelcursus 2016-2017 van start gegaan

DSCN5566

De geheel vernieuwde Vervolg Vogelcursus 2016-2017 is in oktober van start gegaan met 23 cursisten. Door samen te oefenen met vogeltellingen, zoals een broedvogeltelling, een slaapplaatstelling en een trektelling, hopen we dat meer mensen het leuk gaan vinden om mee te doen aan de projecten van de Vogelwerkgroep en Sovon. De cursusleiders zijn: Steve Geelhoed, Lees verder